Over Verenso

Specialist ouderengeneeskunde 2030


Wat kunnen specialisten ouderengeneeskunde nú doen om voorbereid te zijn op de toekomst? Het nieuwe document 'Specialist ouderengeneeskunde 2030' van Verenso geeft daarvoor zes concrete handelingsperspectieven en beschrijft de gewenste positionering.

Nederland vergrijst. Dat betekent dat steeds belangrijker wordt dat er voldoende specialisten ouderengeneeskunde zijn en dat zij op een goede manier hun werk kunnen doen. Een goede positionering is daarvoor noodzakelijk. Wat doet de specialist ouderengeneeskunde wel en wat niet met het oog op de toekomst? De nieuwe notitie geeft daar antwoord op.

Handelingsperspectieven

Er worden zes handelingsperspectieven genoemd: het belang van het promoten van het specialisme binnen de opleiding; het actief inzetten op lobby en promotie; noodzaak van samenwerking en taakherschikking; actief leiderschap stimuleren; actief ontwikkelen van kwaliteit en normenkaders en tenslotte het stimuleren van de inzet van technologie.

Positionering

De notitie beschrijft wat een patiënt en collega-professionals mogen verwachten van een specialist ouderengeneeskunde. En wat de collectieve identiteit van de beroepsgroep is.

Positionering specialist ouderengeneeskunde
  • De specialist ouderengeneeskunde biedt de best passende medische zorg voor kwetsbare ouderen en patiënten met een complexe zorgvraag, ongeacht waar zij verblijven.
  • Complexe zorgvragen ontstijgen de protocollen. Er is sprake van onzekerheid die gepaard gaat met het bepalen wat goed is. Het is niet meer in één oogopslag te zien wat de juiste behandeling is omdat alles met elkaar samenhangt; deze complexe medische zorgvragen kunnen niet worden herschikt of gedelegeerd naar andere zorgprofessionals. Er is meestal sprake van multimorbiditeit.
  • (Infectie) preventie, medicatieveiligheid (onder andere reviews), probleemgedrag bij dementie, Wzd, geriatrische revalidatiezorg, Advance Care Planning (ACP) en palliatieve behandeling behoren tot de kennis van iedere specialist ouderengeneeskunde.
  • Kwaliteit van leven voor patiënten is leidend in het handelen van alle specialisten ouderengeneeskunde.
  • De specialist ouderengeneeskunde toont medisch leiderschap zowel voor de individuele patiënt als in de instelling en in het regionale netwerk.
  • De specialist ouderengeneeskunde is intramuraal gesprekspartner van de bestuurder en extramuraal regisseur in de ketenzorg rondom de kwetsbare cliënten met een complexe zorgvraag. Zowel intramuraal als extramuraal heeft de specialist ouderengeneeskunde een regierol in het multidisciplinaire team.

Klik hier voor de notitie 'Specialist ouderengeneeskunde 2030'.