Over Verenso

Agenda regiobijeenkomsten Noord

 

Hieronder tref je de agenda aan van (komende) regiobijeenkomsten.

 

Regiobijeenkomst Noord - 5 juni 2024

Op 5 juni vindt de regioavond Noord plaats met als thema 'Smullen van de Wetenschap 2024'. Je kunt je voor deze bijeenkomst aanmelden via verensonoord@gmail.com.

Agenda
17:30-18:00 uur - Inloop (met koffie en cake)

18:00-18:30 uur -  Morele dimensies familieparticipatie
Mw. N. Hovenga, UMCG

18:30-19:00 uur - Samenwerking en ontwikkelingen 2024
Verenso landelijk en Verenso noord (door de voorzitters)

19:00-20:00 uur - Barbecue en netwerken 

20:00-20:30 uur - Opereren na een heupfractuur, een logische keuze?
Dr. V.G. Haver, specialist ouderengeneeskunde

20:30-21:00 uur - Hoe vaak verhuizen verpleeghuisbewoners, wanneer, waarom en waar naartoe?
Mw. M. Schreuder, UMCG

21:00-21:30 uur - Delierherkenning bij mensen met dementie tijdens een crisissituatie
Drs. R. J. Brontsema, UMCG, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde en Langdurige Zorg

21:30-22:00 uur - VR relaxatie binnen de ouderenzorg
Peter Doorn en Frank Nuus, VRelax

22:00 uur - Afsluiting door de voorzitter