Over Verenso

Agenda regiobijeenkomsten Enschede/Twente

 

Regiobijeenkomst Verenso-regio Enschede/Twente i.s.m. Stedendriehoek

Op 23 januari 2024 vindt in Woonzorglocatie Krönnenzommer in Hellendoorn de regioboijeenkomst plaats met het thema: Ontwikkelingen in het vak en de regio.

Agenda
17.00-17.30  | Inloop
17.30-18.15  | Opening door Rhona Hoven Verenso: Ontwikkelingen in het vak en de Verenso-regio
18.15-19.00  | Stand van zaken Wet Zorg en Dwang en Open deuren beleid
19.00-19.15  | Pauze
19.15-20.00  | Werken in de eerste lijn
20.00-21.00  | Brainstorm ‘hoe verder/toekomst van deze regio’

Aanmelden
De bijeenkomst is gericht op specialisten ouderengeneeskunde en er zijn geen deelnamekosten. Acccreditatie is aangevraagd. Aanmelden kan tot 10 januari via dit formulier.