Opleiding

Competentieprofiel

Het competentieprofiel van de specialist ouderengeneeskunde vormt een beroepsspecifieke
invulling van de algemene competenties geldend voor alle medisch specialisten op basis van het CANMEDS-model.

Deze algemene competenties zijn ingedeeld in zeven hoofdgroepen:

 1. Medisch handelen
 2. Communicatie
 3. Samenwerking
 4. Kennis & wetenschap
 5. Maatschappelijk handelen
 6. Organisatie
 7. Professionaliteit
Doelen

Doelen van het competentieprofiel van de specialist ouderengeneeskunde zijn:

 • het geeft specialisten ouderengeneeskunde richting aan de dagelijkse en toekomstige invulling van hun professionele taken;
 • het draagt bij aan een heldere positionering van de ouderengeneeskunde, het beroep van de specialist ouderengeneeskunde en de invulling daarvan;
 • het helpt toekomstige studenten te enthousiasmeren voor het werken in de ouderengeneeskunde;
 • het is voor de opleidingen richtinggevend bij het formuleren van de eindtermen, het raamcurriculum, opleidingseisen en ontwikkeling van leerplannen;
 • het is richtinggegevend voor de invulling van de herregistratie-eisen zoals de evaluatie van individueel functioneren (EIF) op basis van het competentieprofiel van de specialist ouderengeneeskunde en voor het vaststellen van geaccrediteerde bij- en nascholing voor herregistratie;
 • het kan een specialist ouderengeneeskunde ondersteunen bij de ontwikkeling van zijn persoonlijk ontwikkelplan (POP) en loopbaan;
 • het biedt de beroepsgroep (Verenso) een kader bij de ontwikkeling van een programma voor wetenschappelijk onderzoek, bij ontwikkeling van richtlijnen en bij handreikingen.