Opleiding

Opleiding

Promotie en scholing van het specialisme ouderengeneeskunde

Opleiding.jpg
Specialisten ouderengeneeskunde zijn breed opgeleid. Zij kunnen zich na hun opleiding nog verder verdiepen in een bepaalde thematiek/doelgroep door zich te specialiseren tot kaderarts. Kaderartsen zetten deze extra gespecialiseerde expertise in ter verbetering/opstellen van het medisch beleid, de ontwikkeling van handreikingen en richtlijnen en zijn vraagbaak voor hun collega’s. Ook geven ze scholing en hebben een rol op het vlak van de deskundigheidsbevordering. Een kaderopleiding kan wat Verenso betreft nooit als voorwaarde gesteld worden voor het uitoefenen van het vak als specialist ouderengeneeskunde, ongeacht context en doelgroep.

Klik hier voor de notitie Specialist ouderengeneeskunde 2030.