Contributie en aanmelden lidmaatschap

Geregistreerde specialisten ouderengeneeskunde kunnen lid worden van Verenso. Verenso is federatiepartner van de KNMG en daardoor is het lidmaatschap van Verenso gekoppeld aan dat van de KNMG. Wanneer u zich aanmeldt bij Verenso, wordt u dus ook lid van de KNMG. Voor beide lidmaatschappen betaalt u contributie. 

Met ingang van 1 januari 2015 heeft de KNMG de regels voor contributie veranderd en wijkt de KNMG federatieve bijdrage af van voorgaande jaren. Daarnaast worden er door de KNMG geen kortingsregels meer gehanteerd. Wanneer u lid bent van meerdere federatiepartners (zgn. dubbellidmaatschap) zal Verenso in overleg met hen de federatieve bijdrage innen met het uitgangspunt dat de beroepsvereniging, waarvoor men is geregistreerd, de totale federatieve bijdrage int. Voor wat betreft de dubbelleden met de LAD zal Verenso de federatieve bijdrage innen. De LAD int alleen de enkelvoudige leden (dit zijn dus leden die alleen lid zijn van de LAD).

Het lidmaatschap loopt van januari t/m december, maar kan op elk tijdstip ingaan. Nieuwe leden worden betalingsplichtig per 1e of 15e van de maand na aanmelding. De contributienota wordt in januari verzonden. Let wel: u bent op persoonlijke titel lid van Verenso en derhalve zelf verantwoordelijk voor de betaling van de contributienota en niet de instelling waar u voor werkt.

De verschuldigde Verenso-contributie (exclusief KNMG-contributie) voor 2018 bedraagt:

  • Gewone leden € 777,00
  • Buitengewone leden € 777,00
  • Seniorleden (rustende leden) € 187,00
  • Juniorleden (aios) - contributie wordt door de SBOH rechtstreeks aan Verenso overgemaakt.

Aanmelding als juniorlid (aios), niet in dienst zijnde bij de SBOH, dient door het lid zelf te geschieden.

Kortingsregels

Arts-echtparen (en duurzaam samenwonenden) die beiden lid zijn van Verenso krijgen elk 25% korting op de verschuldigde contributie van Verenso.

Klik hier voor de contributietabel 2018.
Klik hier voor de vergoedingsmogelijkheden 2018.

Wilt u lid van Verenso worden? Vul dan uw gegevens in op het aanmeldformulier en druk vervolgens op 'aanmelden'.