Over Verenso

Contributie en aanmelden lidmaatschap

Geregistreerde specialisten ouderengeneeskunde en artsen (BIG-geregistreerd) kunnen lid worden van Verenso. Verenso is federatiepartner van de KNMG en daardoor is het lidmaatschap van Verenso gekoppeld aan dat van de KNMG. Wanneer je je aanmeldt bij Verenso, word je dus ook lid van de KNMG. Voor beide lidmaatschappen betaal je contributie. 

Met ingang van 1 januari 2015 heeft de KNMG de regels voor contributie veranderd en wijkt de KNMG federatieve bijdrage af van voorgaande jaren. Daarnaast worden er door de KNMG geen kortingsregels meer gehanteerd. Wanneer je lid bent van meerdere federatiepartners (een zgn. dubbellidmaatschap) zal Verenso in overleg met hen de federatieve bijdrage innen met het uitgangspunt dat de beroepsvereniging, waarvoor men is geregistreerd, de totale federatieve bijdrage int. Voor wat betreft de dubbelleden met de LAD zal Verenso de federatieve bijdrage van de KNMG innen. De LAD int de federatieve bijdrage KNMG voor enkelvoudige leden (dit zijn dus leden die alleen lid zijn van de LAD).

Looptijd lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt van januari t/m december, maar kan op elk tijdstip ingaan. Nieuwe leden worden betalingsplichtig per 1e of 15e van de maand na aanmelding. De contributienota wordt in januari/februari verzonden. Beëindigen van het lidmaatschap dient voor 1 december in het lopende jaar voor het komende jaar te gebeuren.

De contributie van de juniorleden (aios) wordt tijdens de opleiding door de werkgever SBOH betaald. Na het succesvol afronden van de opleiding wordt het lidmaatschap omgezet naar het gewoon lidmaatschap, tenzij het lid voor deze datum schriftelijk of per e-mail aangeeft het lidmaatschap te willen beeindigen. De kosten van gewone lidmaatschap komen vanaf dat moment voor rekening van het lid zelf.

De verschuldigde Verenso-contributie (exclusief KNMG-contributie) voor 2024 bedraagt:

  • Gewone leden - specialisten ouderengeneeskunde BIG-geregistreerd € 849,77
    (KNMG-contributie € 151,23)
  • Buitengewone leden -  artsen (BIG-geregistreerd)  niet zijnde gewone of juniorleden € 849,77 (KNMG-contributie € 151,23)
  • Seniorleden - (vroeg)gepensioneerde gewone/buitengewone leden € 203,95
    (KNMG-contributie € 151,23)
  • Juniorleden (aios) - artsen in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde € 151,90
    (KNMG-contributie € 50,41)

Let wel
Je bent op persoonlijke titel lid van Verenso en derhalve zelf verantwoordelijk voor de betaling van de contributienota en niet de (eventuele) instelling waar je voor werkt.

Kortingsregels

Arts-echtparen (en duurzaam samenwonenden) die beiden lid zijn van Verenso krijgen elk 25% korting op de verschuldigde contributie van Verenso.

Klik hier voor de contributietabel 2024, incl. federatieve afdracht KNMG.
Klik hier voor de vergoedingsmogelijkheden 2024.

Wil je lid van Verenso worden? Vul dan je gegevens in op het aanmeldformulier en druk vervolgens op 'aanmelden'.