Kwaliteit

Richtlijnen en praktijkvoering

De specialisten ouderengeneeskunde zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de medische zorg voor kwetsbare ouderen zowel binnen het verpleeghuis als daarbuiten. De patiënt moet erop kunnen vertrouwen dat de professional werkt op basis van beroepsnormen en kwaliteitscriteria die de toets der kritiek van deskundigen zoals de inspectie kunnen doorstaan. Met het Kwaliteitskader Ouderengeneeskunde legt Verenso de basis voor goede en verantwoorde zorg. Onze leden werken volgens de KNMG-Gedragscode voor artsen.

Richtlijnen vormen de spil van kwaliteitsbeleid en richtlijnontwikkeling is zodoende een belangrijke activiteit van een wetenschappelijke vereniging zoals Verenso. Richtlijnontwikkeling is een continu proces. De Werkgroep Richtlijn Ontwikkeling (WRO) houdt zich bezig met de onderwerpkeuze, opzet en het monitoren van de ontwikkeling van concrete richtlijnen. 

Heb je interesse om te participeren in een werk- of klankbordgroep voor een nieuwe richtlijn? Stuur dan een e-mail aan richtlijnen@verenso.nl.

Wil je een code voor een e-learning aanvragen? Stuur dan een e-mail naar richtlijnen@verenso.nl.