Kwaliteit

Evaluatie van het individueel functioneren (EIF)

 

Waarom EIF

Vanaf januari 2020 gelden als eisen voor herregistratie dat je in de vijf jaar voorafgaand aan jouw herregistratie kunt aantonen dat je:

 • In voldoende mate en regelmatig je beroep uitoefent: gemiddeld 16 uur per week gedurende vijf jaar;
 • Hebt deelgenomen aan voldoende geaccrediteerde deskundigheid bevorderende activiteiten: 200 uur verdeeld over vijf jaar;
 • Externe kwaliteitsevaluatie, dat wil zeggen visitatie door de beroepsvereniging
 • Evaluatie Individueel Functioneren (EIF).
Doelstelling CGS

De commissie Geneeskundig Specialismen (CGS), stelt met deze eisen voor herregistratie als doel ‘de kwaliteit van zorg te bevorderen, voor zover deze beïnvloed wordt door de deskundigheid en het individueel en in groepsverband functioneren van de specialist’.

Het CGS introduceert met deze eisen een terugkerende cyclische evaluatie van het individueel functioneren en een externe kwaliteitsevaluatie (visitatie) van de groep waartoe de desbetreffende specialist behoort. (Bron: Besluit herregistratie Specialisten van 9 september 2015).

Uitgangspunt EIF bij Verenso

Het EIF-model, dat samen met leden is ontwikkeld, heeft als uitgangspunt dat het kwalitatief hoogstaand is en voor specialisten ouderengeneeskunde zeer waardevol doch niet te omvangrijk daar zij ook aan visitatie deelnemen. EIF bij Verenso biedt je een inspirerende manier om inzicht te krijgen in jouw sterke- en ontwikkelpunten. Deelname aan EIF bij Verenso is geaccrediteerd voor vijf punten.

Zie ook het reglement EIF bij Verenso, de visual en het format POP voor EIF. 

Wanneer je wilt inloggen voor je EIF traject klik dan hier. Mocht het inloggen onverhoopt niet lukken, stuur dan een e-mail naar kwaliteit@verenso.nl.

Aanmelden EIF 2024

Je kunt je via onderstaande button aanmelden voor EIF. Je betaalt bij Verenso apart voor het gebruik van het softwareprogramma Exata. De kosten hiervoor bedragen in 2024 voor Verenso-leden € 119,93 incl. BTW, voor niet Verenso-leden bedragen de kosten € 189,16 incl. BTW. Met de coach die aangesloten moet zijn bij Coaches van Medici maak je zelf afspraken over het tarief van het gesprek (adviestarief 2024: € 356,00).

Na aanmelding en betaling voor het gebruik van Exata, ontvang je een e-mail met daarin een gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen. In het systeem staan vragenlijsten voor zelfevaluatie en vragenlijsten voor feedbackgevers voor je klaar. Ook een format voor een Persoonlijk ontwikkelplan (POP) is hier beschikbaar.

Klik hier voor de gebruikershandeling voor het gebruik van Exata. 

Aanmelden Verenso-lid                             Aanmelden niet-Verenso-lid

Note: wil je s.v.p. bij de betaling aanvinken: iDeal SOz-Visitatie-EIF.  


Veel gestelde vragen

Jaarlijkse cyclus
Voor elke specialist ouderengeneeskunde geldt dat de nieuwe herregistratie-eis om aan EIF te doen is ingegaan per januari 2020.

Het is de bedoeling dat u jaarlijks een zelfevaluatie doet waarbij u de zelfevaluatie relateert aan het competentieprofiel van de specialist ouderengeneeskunde. Hiervoor maakt u een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) dat u vervolgens jaarlijks bijstelt.

Vijfjaarlijkse cyclus
De vijfjaarlijkse cyclus houdt in dat u in de vijf jaar voorafgaand aan uw herregistratie de zelfevaluatie uitbreidt met een 360graden feedback en een gesprek aangaat met een coach, op basis van een geaccrediteerd model. Eens per vijf jaar meldt u zich aan bij Verenso of een andere geaccrediteerde aanbieder van EIF voor specialisten ouderengeneeskunde.

 • EIF-vragenlijst werkzaamheden en opleiding(en) specialist ouderengeneeskunde (deze vragenlijst vindt u in Exata);
 • EIF-vragenlijst Zelfevaluatie beroepscompetenties specialist ouderengeneeskunde (deze vragenlijst vindt u in Exata);
 • Feedbackformulieren voor samenwerkingspartners; In Exata heeft u de mogelijkheid om feedbackformulieren uit te zetten naar de door u gekozen feedbackgevers. Ontvangen feedback kunt u in Exata geanonimiseerd lezen.
 • Een format voor een POP (Persoonlijk Ontwikkelplan); In Exata staat een format voor u klaar, u bent ook vrij om een eigen format te gebruiken. 
 • De website van Coaches voor medici, om uw coach uit te kiezen.

U reflecteert uw functioneren op de competenties uit het competentieprofiel van de specialist ouderengeneeskunde (Canmeds). U vraagt via Exata feedback aan vier van de vijf gedefinieerde groepen van samenwerkingspartners en patiënten (en hun vertegenwoordigers). Het is een eis dat u aan minimaal vier groepen samenwerkingspartners met daarin minimaal drie personen feedback uitvraagt.

De uitkomsten van de zelfevaluatie en de analyse van de 360graden feedback verwerkt u in een concept POP waarvoor een format in Exata beschikbaar is (een eigen format uploaden kan ook). Dit alles bespreekt u met een coach. Deze evalueert samen met u uw professioneel functioneren. Doel is te komen tot een verdieping van inzicht in uw ontwikkelingsperspectief. Na het gesprek met uw coach stelt u het POP bij. Over het feit dat het EIF-gesprek heeft plaatsgevonden informeert u de vakgroep en de leiding dan wel het bestuur van de organisatie waar u werkzaam bent.

Zie ook de factsheet over EIF. 

Verenso hecht belang aan de kwaliteit van het EIF-gesprek. Daarom is gekozen om evaluatiegesprekken voor EIF te laten uitvoeren door coaches die verbonden zijn aan ‘Coaches voor Medici’ én die een scholing hebben gevolgd over de competenties en het werkveld van de specialist ouderengeneeskunde. Alleen deze coaches kunnen worden ingezet voor het EIF-gesprek voor specialisten ouderengeneeskunde. Deze coaches zijn onafhankelijk, gecertificeerd en ervaren in het voeren van evaluatiegesprekken met specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen en andere medisch specialisten.

Je kiest zelf met welke van deze coaches je jouw professioneel functioneren wilt evalueren. Zie daarvoor de website van Coaches voor Medici en zoek een coach onder de specialisatie: EIF voor SO: https://coachesvoormedici.nl/eif-voor-so/

Met de coach van jouw keuze maak jezelf afspraken over waar en wanneer je samen het evaluatiegesprek voert en tegen welk tarief (er geldt een adviestarief in 2022 van € 325,00). Ook spreek je af vanaf wanneer de coach jouw gegevens in Exata kan inzien, zodat de coach zich ook goed kan voorbereiden op het gesprek. Hoe je deze koppeling maakt, kun je teruglezen in de handleiding EIF voor specialisten ouderengeneeskunde.

Uw POP is een persoonlijk document dat u niet hoeft te delen met collega’s of uw leidinggevende. Volgens de RGS-eis informeert u uw collega’s en de leiding dan wel het bestuur van de organisatie waar u werkzaam bent over het feit dat het EIF-gesprek heeft plaatsgevonden. U hoeft daarbij geen mededelingen te doen over de inhoud van het EIF-gesprek met de coach dan wel de inhoud van uw POP.   

De doorlooptijd van de vijfjaarlijkse cyclus is ongeveer zes weken. De cyclus begint met het aanmelden voor EIF via de website van Verenso. Daarna gaat u op zoek naar een coach, en plant een afspraak in. Neem minimaal zes weken de tijd voor het invullen van de zelfevaluatie-vragenlijsten, het uitzetten van feedback vragenlijsten, het verwerken van de feedback en de uitkomsten van de zelfevaluatie en het omzetten van deze informatie in een concept POP. Houd er rekening mee dat u een en ander een paar dagen voor de afspraak met de coach gereed heeft zodat deze zich ook kan voorbereiden op het gesprek. Na afloop van het gesprek heeft u nog tijd nodig om uw POP bij te werken op basis van de uitkomsten van het gesprek met de coach.

Ter afronden van het EIF-traject moeten zowel de EIF-coach als de EIF-deelnemer een digitale handtekening zetten in Exata. Hoe je deze handtekening zet, kun je teruglezen in de Handleiding EIF voor Exata.

Na het zetten van beide (digitale)handtekeningen ontvangt Verenso automatisch een e-mailbericht dat jouw EIF-traject is afgerond. Op basis van dit bericht kan Verenso de accreditatiepunten toekennen. Exata synchroniseert in de nacht. Het e-mailbericht is daarom pas de volgende ochtend zichtbaar in de Verenso mailbox. Het toekennen van de accreditatiepunten gebeurt niet automatisch maar handmatig. Je kunt ervan uitgaan dat de vijf accreditatiepunten die je voor EIF ontvangt, binnen een week aan je dossier in PE-online zijn toegekend.

U bent als specialist ouderengeneeskunde vrij om een EIF-traject te volgen via een andere aanbieder dan Verenso. Voor uw herregistratie is het echter conform de eisen voor herregistratie van CGS verplicht om aan de eis van Evaluatie Individueel Functioneren te voldoen via een door de eigen wetenschappelijke verenging geaccrediteerd systeem. Als specialist ouderengeneeskunde is het aan te bevelen om u ervan te vergewissen of het systeem van een andere aanbieder inderdaad geaccrediteerd is. Als dat namelijk niet zo is voldoet uw EIF niet aan de eis voor herregistratie. 
 

EIF is het reflecteren op het eigen functioneren ten aanzien van de:

 • competenties uit het competentieprofiel van de specialist ouderengeneeskunde (Canmeds)
 • de eigen werkzaamheden en opleiding(en)
 • ontvangen feedback van samenwerkingspartners en patiënten (en hun vertegenwoordigers).

Dit alles op basis van door Verenso ontwikkelde gestructureerde vragenlijsten in het digitale EIF-systeem en een gesprek met een EIF coach.

(SOz) visitatie is een vorm van intercollegiale toetsing van het professioneel functioneren van specialisten ouderengeneeskunde. Dit gebeurt op basis van kwaliteitsitems gerelateerd aan professionele standaarden zoals het competentieprofiel van de specialist ouderengeneeskunde, richtlijnen, handreikingen en relevante wet- en regelgeving. De visitatiecommissie houdt de SOz deelnemers een spiegel voor over hoe de deelnemers zich met hun werkomgeving verhouden tot de professionele standaard. 

Voor zowel EIF als voor SOz visitatie vragen de deelnemers zelf feedback uit aan hun samenwerkingspartners en patiënten (en hun vertegenwoordigers). De daarvoor gebruikte vragenlijsten hebben een andere insteek. Verenso adviseert specialisten ouderengeneeskunde die SOz visitatie doen ipv vakgroepvisitatie om de deelname aan EIF en SOz visitatie niet te dicht in tijd op elkaar te laten plaatsvinden maar te spreiden in de vijfjarige termijn van een herregistratieperiode.

Wanneer je wilt inloggen voor je EIF-traject klik dan hier.

Mocht het inloggen onverhoopt niet lukken, stuur dan een e-mail naar kwaliteit@verenso.nl.