Kwaliteit

Samen werken aan infectiepreventie (SWIPE)

VIL-InfPrev-Logo-Cirkel.png

 

Door de uitvoering van eerdere projecten rondom infectiepreventie en antibioticaresistentie is meer bewustzijn gecreëerd rondom dit thema. Ook zijn veel hulpmiddelen en producten ontwikkeld ter ondersteuning van zorgprofessionals. Mede door COVID-19 is echter duidelijk geworden dat er nog veel meer te winnen valt op het gebied van infectiepreventie. Een in 2021 gepubliceerd inspectierapport onderschrijft dit.

Samen werken aan een blijvende vervolgslag

In het programma ‘Samen werken aan infectiepreventie’ (2023-2026) slaan Verenso, ActiZ, Vilans/WOL, V&VN en VHIG de handen ineen om een vervolgslag te maken op dit belangrijke thema. Doel van het project is een kwaliteitsimpuls te realiseren rondom infectiepreventie in de verpleeghuiszorg. In het algemene programma van dit project wordt ondersteuning op maat geboden aan 100 verpleeghuislocaties. Middels werksessies en vervolgondersteuning doorlopen zij een traject dat leidt tot een verbeterde implementatie en borging van infectiepreventie.

Invulling van Verenso

Als onderdeel van het project ontwikkelt Verenso daarnaast gedurende 2023 een aantal producten voor haar leden, en worden activiteiten georganiseerd. Doel hiervan is de specialist ouderengeneeskunde direct te ondersteunen op het gebied van infectiepreventie en hun rol en verantwoordelijkheden rondom dit thema volgens de in 2018 gepubliceerde handreiking.

Nieuws

Standpunten en producten

  • E-learning infectiepreventie (nazomer 2022)
  • Het Verenso Kennisspel (maart t/m juni 2022)
  • Kennisportaal (zomer 2022)
  • Update van checklist ‘Verantwoordelijkheden en taken van de specialist ouderengeneeskunde bij infectiepreventie en antibioticaresistentie’ (voorjaar 2022)
  • Implementatiemodule ‘infectiepreventie in het verpleeghuis’ (zomer 2022)
  • Handreiking ‘Uitbraakmanagement’ (najaar 2022)
  • Online bijeenkomsten in het kader van kennisdeling (voor- en najaar 2022)
  • Siilo appgroep infectiepreventie (nu beschikbaar)