Samenwerking

Noodzaak van samenwerking en taakherschikking

Samenwerking.jpg

Nieuwe vormen van samenwerking zullen moeten worden beschreven en ondersteund. Dit geldt ook in de context van financiering, vooral in de scenario’s waar minder financiering is. Dat brengt mogelijkheden voor de specialist ouderengeneeskunde met zich mee, maar vergt ook dat specialisten ouderengeneeskunde elkaar en andere zorgpartners goed kennen: we moeten met elkaar een netwerk opbouwen en elkaar wegwijs maken in het zorglandschap en de bijbehorende financieringsconstructie. De medische as is in dit netwerk cruciaal.

Taakherschikking vindt plaats vanuit patiëntperspectief, ervaring, inhoud en kwaliteit van zorg, niet vanuit schaarste. Specialisten ouderengeneeskunde spelen bovendien een essentiële rol in de regie van de zorg aan patiënten en het behouden van het overzicht over de gezondheid van de patiënt. Op deze manier kunnen specialisten ouderengeneeskunde hun toegevoegde waarde leveren. Dit moet leiden tot een efficiënte en effectieve transmurale praktijkvoering die past bij zowel de intra- als de extramurale werkzaamheden.

Klik hier voor de notitie Specialist ouderengeneeskunde 2030.