Kwaliteit

Kwaliteit

Actief ontwikkelen van kwaliteit en normenkaders

Kwaliteit.jpg

Door de beroepsinhoud van de specialist ouderengeneeskunde te beschrijven kan een belangrijke bijdrage geleverd worden aan de ontwikkeling van de kwaliteit van zorg en leven in de intramurale- en extramurale zorg. Daar waar de specialist ouderengeneeskunde zich kan onderscheiden, moet in ieder geval een leidende rol worden gespeeld in de ontwikkeling van kwaliteitsproducten. Denk hierbij aan (infectie) preventie, medicatieveiligheid (onder ander review), probleemgedrag bij dementie, Wet zorg en dwang (Wzd), geriatrische revalidatiezorg, advance care planning (ACP) en palliatieve behandeling.

Een onderbouwing voor de richtlijnen en handreikingen wordt gevonden in de wetenschap. Verenso is een wetenschappelijke vereniging. Een goede verbinding tussen de vereniging en de hoogleraren is van groot belang. Uit het veld kan Verenso openstaande vragen ophalen en opnemen in een wetenschapsagenda waarin gewenst onderzoek staat opgenomen. Voor de hoogleraren geeft dit een beeld van de behoefte aan wetenschappelijke antwoorden van de leden van Verenso.

Klik hier voor de notitie Specialist ouderengeneeskunde 2030.