Kwaliteit

Herregistratie als specialist ouderengeneeskunde

De RGS herregistreert u als specialist ouderengeneeskunde als u in de 5 jaar direct voorafgaand aan het verlopen van de registratie heeft voldaan aan de volgende eisen:

  • het specialisme in voldoende mate en regelmatig heeft uitgeoefend;
  • in voldoende mate heeft deelgenomen aan geaccrediteerde deskundigheidsbevorderende activiteiten;
  • in voldoende mate aan regelmatige evaluatie van individueel functioneren (EIF) heeft deelgenomen met als resultaat een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP);
  • aan externe kwaliteitsevaluatie heeft deelgenomen in groepsverband (visitatie Verenso) met als resultaat een (gezamenlijk) verbeterplan.