Lid Accreditatieorgaan (ACOR)/accrediteur


Zou jij graag willen weten wat er binnen de ouderengeneeskunde aan deskundigheidsbevordering
wordt aangeboden? En speel je graag een rol bij het toetsen en het vergroten van de kwaliteit
hiervan? Dan nodigt Verenso jou als specialist ouderengeneeskunde graag uit om te solliciteren
als lid Accreditatieorgaan (ACOR) /accrediteur.

Verenso heeft zes accrediteurs die samen het Accreditatieorgaan (ACOR) vormen. Zij worden
ondersteund door een secretaresse en een secretaris. Vanwege het verstrijken van de
zittingstermijn van een van de leden van het ACOR zoeken wij een opvolger.

De accrediteurs beoordelen accreditatieaanvragen voor deskundigheidsbevordering van specialisten ouderengeneeskunde waarbij niet alleen de inhoudelijke kwaliteit, maar ook het afwegen van belangen het uitdagend maakt. In kwartaalvergaderingen worden vraagstukken die lastiger te interpreteren zijn gezamenlijk besproken om tot een gedegen en uniforme beslissing te komen.

Kernwerkzaamheden als commissielid ACOR /accrediteur
  • Beoordeelt accreditatieaanvragen voor deskundigheidsbevordering op basis van de regelgeving van het ABC1;
  • Draagt zorg voor transparante verantwoording van de wijze van beoordeling;
  • Adviseert het Verenso bestuur gevraagd en ongevraagd over de kwaliteit van nascholing.
Profiel

De geregistreerd specialist ouderengeneeskunde:

  • Heeft minimaal twee jaar ervaring als specialist ouderengeneeskunde en is lid van Verenso;
  • Heeft bij voorkeur ervaring in het ontwikkelen of beoordelen van medisch onderwijs;
  • Handelt professioneel en er is sprake van onbesproken reputatie;
  • Heeft goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden, waaronder een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal en gevoel voor diplomatie en discretie.
Tijdsbesteding en beloning

Naast deelname aan kwartaalvergaderingen van het ACOR zal de tijdbesteding voor beoordeling
van accreditatieaanvragen (werkzaamheden vanuit huis) gemiddeld 1-2 uur per week zijn. Voor de
beoordelingen ontvang je een gemiddelde vergoeding van € 45,- inclusief BTW per aanvraag.
Daarnaast ontvangen de ACOR-leden een vacatievergoeding van €175,- exclusief BTW per
bijeenkomst. Reiskosten kunnen, indien van toepassing, gedeclareerd worden (100% ov-kosten (2e klas) of € 0,23per km).

De leden van het accreditatieorgaan worden voor een periode van drie jaar benoemd door het
bestuur van Verenso met een mogelijkheid tot eenmalige verlenging van drie jaar.

Informatie en reactie

Voor meer informatie over bovenstaand profiel of om je interesse kenbaar te maken, kun je contact opnemen met Marleen van Son, beleidsadviseur Verenso, via mvanson@verenso.nl of 030 2271910.


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.