Tijdschrift

De redactie staat open voor bijdragen over medische zorg en onderzoek ten behoeve van de ouderengeneeskunde.

Ouderengeneeskunde

Met de tool ‘Vind een specialist ouderengeneeskunde’ staat het specialisme ouderengeneeskunde letterlijk en figuurlijk op de kaart! 

 

Richtlijnendatabase

Verenso ondersteunt haar leden door het uitgeven van publicaties zoals richtlijnen, handreikingen en patiëntenfolders.

Kennisdossiers

Hier vindt u informatie over specifieke thema's binnen de ouderengeneeskunde.

Leden

Verenso spant zich in om de belangen van haar leden te behartigen en het specialisme ouderengeneeskunde te profileren. Dit doet zij met de betrokkenheid van haar leden.

Visitatie 

Tijdens een visitatie kijken beroepsgenoten ‘in de keuken’ om te zien hoe de patiëntenzorg wordt geboden en hoe de kwaliteit daarvan zo nodig verbeterd kan worden.

Opleiding

De vraag naar medische zorg voor de kwetsbare oudere patiënt met complexe problematiek blijft toenemen. Dit maakt ouderengeneeskunde het specialisme van nú. Lees meer over de opleiding en het vak...

 

Verenso regio's

De vereniging bestaat uit 18 regio’s die zijn onderverdeeld in 7 clusters. De onderverdeling van de clusters vindt u op de landkaart hiernaast. Als u op het betreffende cluster klikt, komt u bij de informatie van de regio's uit dat cluster.

Verenso Regio's
Noord
Randstad Noord
Oost
Randstad Midden
Randstad Zuid
Zeeland-Brabant
Zuid