Kwaliteit

Dementie

De specialist ouderengeneeskunde is deskundig op het terrein van de psychogeriatrie en palliatieve zorg. Zij hebben dus veel ervaring en zijn deskundig op het gebied van behandeling en begeleiding van mensen met dementie, met name ook in het gevorderde stadium waar thema’s rond het levenseinde en wilsonbekwaamheid een belangrijke rol vervullen.

Dementie is een thema waar eigenlijk alle specialisten ouderengeneeskunde mee te maken hebben. Verenso is om die reden betrokken bij veel initiatieven binnen de ouderenzorg en ouderengeneeskunde ten aanzien van dementie en is nadrukkelijk in beeld als gesprekspartner voor alle organisaties die zich bezighouden met dementie, zowel op beleidsmatig als op inhoudelijk niveau.

Vragen over dit dossier?

Neem dan contact op met:

Mirjam-Luiten.jpg
Mirjam Luiten