Opleiding

“Op beleidsniveau kan ik meer impact maken”

KimVreeken.jpg


Kim Vreeken

Derdejaars aios ouderengeneeskunde bij SOOL (Leids Universitair Medisch Centrum)


Onderzoek

“Hoe verloopt de implementatie van de Zorgstandaard Dementie, en wat zijn de knelpunten? Dat heb ik onderzocht tijdens mijn stage bij Verenso. Ik heb een vragenlijst uitgezet onder specialisten ouderengeneeskunde en hield interviews ter verdieping. Ook sprak ik met mensen van het dementienetwerk uit het veld.”

Maakte kennis met

“… de complexiteit van het speelveld waarop Verenso zich als beroepsvereniging beweegt. En hoe politiek het vaak ook is. Ook waar het gaat over kwaliteit van zorg speelt belangenbehartiging bijvoorbeeld een grote rol, want wanneer je als beroepsgroep niet aan overlegtafels zit, ben je je invloed kwijt. Als specialisten ouderengeneeskunde moeten we samenwerken met andere beroepsgroepen, maar ook steeds heel duidelijk onze eigen positie innemen om niet buiten boord te vallen.”

Belangrijk

“Ik wilde een beleidsstage bij Verenso doen omdat ik denk dat ik op beleidsniveau meer impact kan maken om de ouderenzorg te verbeteren. Op dat niveau heeft mijn inzet niet slechts effect voor één patiënt, maar voor alle kwetsbare ouderen.”

 

Ook interesse in een beleidsstage bij Verenso? Check de vacature.