Opleiding

Herregistratie als kaderarts

Kaderartsen hebben tijdens hun kaderopleiding hun expertise in een specifiek subspecialisme van de ouderengeneeskunde verder verdiept. Daarmee stijgt hun expertise uit boven het eindniveau van de driejarige beroepsopleiding tot specialist ouderengeneeskunde.

Er zijn vijf subspecialismen: psychogeriatrie; geriatrische revalidatie; palliatieve zorg; opleiden en specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn.

Als een specialist ouderengeneeskunde met succes een kaderopleiding heeft afgerond en aan de (her)registratie-eisen voldoet, kan hij zich via GAIA registreren in het register kaderartsen van het betreffende subspecialisme. Daarna mag de specialist ouderengeneeskunde zich profileren als kaderarts op het betreffende aandachtsgebied.

Zoekt u een kaderarts?

Klik hier om naar alle bij Verenso geregistreerde kaderartsen te gaan. U kunt zoeken op naam, specifiek register, instelling of regio. Klik op de naam van de kaderarts voor de contactgegevens.