Leiderschap

Actief leiderschap stimuleren

Leiderschap.jpg

Leiderschap is een kenmerkend woord voor de beroepsgroep. De specialist ouderengeneeskunde wordt gezien als drager van medisch leiderschap en wordt geacht deze positie in te nemen. Op het domein van leiderschap past ook de verdere versteviging van de rol van de specialist ouderengeneeskunde in de intramurale keten: een specialist ouderengeneeskunde is een belangrijke gesprekspartner voor de raad van bestuur. Deze rol kan worden gerealiseerd door zitting te nemen in de raad van bestuur van intramurale instellingen, vooral om de (medische) consequenties van beperkte middelen en bepaalde keuzes te kunnen schetsen en te zorgen voor een betere praktijkvoering van de specialist ouderengeneeskunde. Intramuraal is het belangrijk die inspraak goed te verankeren. De wederzijdse taken en verantwoordelijkheden tussen bestuurder en specialist ouderengeneeskunde moeten goed worden vastgelegd. Hiermee zet je elkaar als bestuurder en specialist ouderengeneeskunde ieder in zijn/haar kracht. Het professioneel statuut kan hierbij helpen.

Klik hier voor de notitie Specialist ouderengeneeskunde 2030.