Kwaliteit

Stichting Kwaliteits Impuls Langdurige Zorg (SKILZ)

Samen sterker voor betere langdurige zorg

De Stichting KwaliteitsImpuls Langdurige Zorg (SKILZ) is opgericht met als doel om samen met cliënten, naasten en zorgverleners de kwaliteit van de langdurige zorg te verbeteren. SKILZ doet dit door het ontwikkelen van multidisciplinaire richtlijnen. SKILZ is ook verantwoordelijk voor het beheren en herzien van deze richtlijnen. RAILZ – Richtlijnen voor Artsen in de Langdurige Zorg - is het programma voor monodisciplinaire richtlijnen voor de langdurige zorg.  

Cliënten in de langdurige zorg zijn aangewezen op de behandeling, begeleiding en ondersteuning van meerdere zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers. Zij worden hierbij ondersteund door de richtlijnen van SKILZ. Hierin worden de nieuwste wetenschappelijke inzichten gecombineerd met de brede ervaring en kennis van zowel de zorgverlener als de cliënt en zijn naaste. De richtlijnen van SKILZ moeten goed aan (blijven) sluiten bij de praktijk van goede zorgverlening. Daarom werkt SKILZ onder andere samen met de beroepsverenigingen in de langdurige zorg, academische werkplaatsen, cliëntenvertegenwoordigers, brancheverenigingen, Zorginstituut Nederland en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

SKILZ heeft een bestuur dat wordt ondersteund door het bureau. Het bestuur bestaat uit zes bestuursleden en een onafhankelijk voorzitter. De bestuursleden zijn voorgedragen door hun beroepsverenigingen en de voorzitter is voorgedragen vanuit de Ervaringsraad van SKILZ. De zes beroepsverenigingen zijn Verenso, V&VN, NVAVG, NVO, NIP en BPSW.

SKILZ ontvangt subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Ga naar de website van SKILZ

 

Nieuwsberichten