Kwaliteit

Stichting Kwaliteits Impuls Langdurige Zorg (SKILZ)

Samen sterker voor betere langdurige zorg

In Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (SKILZ) werken we met een groot aantal partijen in de langdurige zorg samen aan het continu en structureel verbeteren van de kwaliteit van deze zorg. Het bestuur wordt gevormd door de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG), Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde (Verenso), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) en een vertegenwoordiger vanuit het patiënt-/cliëntperspectief. SKILZ ontvangt subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Momenteel wordt bijvoorbeeld gewerkt aan het (door)ontwikkelen van kwaliteitsinstrumenten rond de thema’s slaapproblemen, mondzorg en wilsbekwaamheid.

Ga naar de website van SKILZ

 

Nieuwsberichten