Kwaliteit

Herregistratie kaderartsen psychogeriatrie

Een onafhankelijke toetsingscommissie heeft de kaderopleiding getoetst op kwaliteit. Na een positief oordeel heeft Verenso een register opengesteld. Het register kaderartsen Psychogeriatrie is sinds september 2013 opengesteld.

Specialisten ouderengeneeskunde die hun kaderopleiding met succes hebben afgerond en voldoen aan de (her)registratie-eisen kunnen zich via GAIA inschrijven in het register kaderartsen specialisten ouderengeneeskunde. Geregistreerde kaderartsen mogen zich specialist ouderengeneeskunde én kaderarts in het betreffende subspecialisme noemen. Verenso schrijft geregistreerde kaderartsen aan om hen te attenderen op de mogelijkheid om deel te nemen aan de netwerken van kaderartsen die door Verenso worden ondersteund. Ook biedt Verenso hen de mogelijkheid contactgegevens te plaatsen op verenso.nl zodat patiënten, hun familieleden, andere specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen en medisch specialisten, zorginstellingen (o.a. als potentiële werkgevers), zorgverzekeraars, zorgkantoren en beleidsmakers hen makkelijker kunnen vinden.

Zie ook: