Kwaliteit

Richtlijnmethode


De richtlijnmethode van Verenso is herzien, dit in afstemming met de Werkgroep Richtlijn Ontwikkeling (WRO). De richtlijnmethode geeft een beschrijving van het ontwikkelproces van Verenso-richtlijnen. Een herziening van deze methode was nodig, omdat de oude methodebeschrijving niet meer actueel was.Richtlijnmethode-Verenso-DEF.jpgMet de herziene richtlijnmethode zorgt Verenso ervoor dat de richtlijnen voldoen aan de landelijke kaders. Door het ontwikkelproces binnen deze kaders vast te leggen wordt gezorgd voor het borgen van de kwaliteit. Deze richtlijnmethode ondersteunt ook bij het vergroten van de uniformiteit van Verenso-richtlijnen. Het vergroten van de uniformiteit is mede belangrijk voor de toegankelijkheid en herkenbaarheid van de richtlijnen voor de doelgroep.

De richtlijnmethode wordt met name binnen Verenso gebruikt, maar geeft daarnaast ook anderen inzicht in de methode die Verenso aanhoudt bij de ontwikkeling van richtlijnen.

Heeft u vragen over de richtlijnmethode? Mail dan naar richtlijnen@verenso.nl.