Belangenbehartiging

Het actief inzetten op lobby en promotie

Belangenbehartiging.jpg

Omdat niet in ieder toekomstscenario de specialist ouderengeneeskunde dezelfde autonomie of financiële middelen ter beschikking heeft, is lobby en promotie voor de specialist ouderengeneeskunde van belang. Zo zou het salaris/de bekostiging van de specialist ouderengeneeskunde overeen moeten komen met de complexiteit van het werk. Dat is nu niet het geval. Ook is het van belang dat de specialist ouderengeneeskunde in haar praktijkvoering goed wordt ondersteund. De specialist ouderengeneeskunde heeft een kwaliteitsverhogende en zorgkosten-verlagende rol. Cijfermatige onderbouwing is daarbij van groot belang. De lobby en promotie beperkt zich niet alleen tot de rol van het specialisme in het netwerk of de regio. Denk ook aan het vaker stimuleren van wetenschappelijk onderzoek dat het belang laat zien van de specifieke rol van de specialist ouderengeneeskunde voor zowel patiënt als voor de zorg(kosten) in het algemeen.

Klik hier voor de notitie Specialist ouderengeneeskunde 2030.