Bestuur en directie

Het bestuur van Verenso bestaat sinds 1 oktober 2020 uit mevrouw drs. Jacqueline de Groot, voorzitter-bestuurder en specialist ouderengeneeskunde. Zij is voorzitter van de vereniging en is verantwoordelijk voor alle vakinhoudelijke aspecten van het beleid. De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging naar buiten.

Specialist ouderengeneeskunde de heer drs. Mathieu Prevoo is bestuurder voor de portefeuille Wetenschap en Opleiding. Per 1 maart 2021 is er een vacature voor de bestuurder Kwaliteit.

De directie van Verenso bestaat uit mevrouw drs. Nanda Hauet. Zij richt zich op de interne bureauorganisatie en geeft samen met de voorzitter, bestuur en het bureau invulling aan het jaarplan en (her)oriëntatie van de strategie.

Wilt u contact opnemen met het bestuur? Stuur dan een e-mail naar bestuur@verenso.nl of bel met 030 - 227 1910.