Bestuur en directie

Het bestuur van Verenso bestaat  uit mevrouw drs. Nienke Nieuwenhuizen, voorzitter-bestuurder en specialist ouderengeneeskunde. Zij is voorzitter van de vereniging en is verantwoordelijk voor alle vakinhoudelijke aspecten van het beleid. De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging naar buiten. 

Tijdens de algemene ledenvergadering van 28 november 2019 zijn de volgende bestuurders benoemd:

  • mevrouw drs. Lotje Oosterbaan voor de portefeuille Kwaliteit en
  • de heer drs. Mathieu Prevoo voor de portefeuille Wetenschap en Opleiding

De directie van Verenso bestaat uit mevrouw drs. Nanda Hauet. Zij richt zich op de interne bureauorganisatie en geeft samen met de voorzitter, bestuur en het bureau invulling aan het jaarplan en (her)oriëntatie van de strategie.

Wilt u contact opnemen met het bestuur? Stuur dan een e-mail naar bestuur@verenso.nl of bel met 030 - 227 1910.