Over Verenso

Bestuur en directie

 

Het bestuur van Verenso bestaat uit mevrouw drs. Jacqueline de Groot, de heer dr. Jan Lavrijsen en mevrouw dr. Rhona Hoven-Eveleigh. Het bestuur van Verenso wordt gevormd door leden van de vereniging en door de leden gekozen tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) op voordracht van de raad van toezicht. Jacqueline de Groot is voorzitter-bestuurder. Zij is verantwoordelijk voor de portefeuille belangenbehartiging; ze is het gezicht van de vereniging naar buiten toe. Ze behartigt de belangen op inhoudelijke thema’s. Jan Lavrijsen is bestuurder Wetenschap en opleiding. Rhona Hoven-Eveleigh is bestuurder Kwaliteit. Samen vormen zij het bestuurlijk overleg (BO) van Verenso.

Mevrouw drs. Nanda Hauet is directeur van de vereniging. Zij is de schakel tussen het bestuur en het bureau. Ze is verantwoordelijk voor zowel het professionaliseren van de bureau organisatie als de vereniging (o.a. governance, financiën, strategie). Bovendien behartigt zij samen met de beleidsadviseurs de belangen van de vereniging op het vlak van bekostiging en organisatie.

Wilt u contact opnemen met het bestuur? Stuur dan een e-mail naar bestuur@verenso.nl of bel met 030 - 227 1910.