Bestuur

Het bestuur van Verenso bestaat uit mevrouw drs. Nienke Nieuwenhuizen, voorzitter-bestuurder en specialist ouderengeneeskunde. Zij is voorzitter van de vereniging en is verantwoordelijk voor alle vakinhoudelijke aspecten van het beleid. De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging naar buiten. Daarnaast vervult zij per 1 juli 2017 ad interim de functie van directeur-bestuurder van de vereniging. Vanaf 1 oktober 2017 is Christel Koerhuis als interim-directeur bij Verenso werkzaam. Zij zal zich richten op de interne bureauorganisatie en samen met de voorzitter en het bureau invulling geven aan het jaarplan en (her)oriëntatie van de strategie

Wilt u contact opnemen met het bestuur? U kunt hiervoor Jolanda de Wit benaderen, bereikbaar op telefoonnummer 030 - 227 19 10 of e-mail naar bestuur@verenso.nl.