Bestuur en directie

Het bestuur van Verenso bestaat uit mevrouw drs. Nienke Nieuwenhuizen, voorzitter-bestuurder en specialist ouderengeneeskunde. Zij is voorzitter van de vereniging en is verantwoordelijk voor alle vakinhoudelijke aspecten van het beleid. De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging naar buiten. 

De directie van Verenso bestaat uit mevrouw drs. Nanda Hauet. Zij zal zich richten op de interne bureauorganisatie en samen met de voorzitter en het bureau invulling geven aan het jaarplan en (her)oriëntatie van de strategie.

Wilt u contact opnemen met het bestuur? Stuur dan een e-mail naar bestuur@verenso.nl of bel met 030 - 227 1910.