Over Verenso

Agenda regiobijeenkomsten 't Gooi-Flevoland


Hieronder tref je de agenda aan van (komende) regiobijeenkomsten.

Regiobijeenkomst 12 februari - thema: seksualiteit en intimiteit in het verpleeghuis

 

Locatie: De Bolder, Akkerweg 57 te Huizen 

Programma
19.00-19.30 uur: Verenso regio-vergadering 

  • Informatie vanuit landelijk bestuur
  • Informatie vanuit de regio
  • Introductie nieuw lid: Shanice Viset zal de komende tijd het regiobestuur gaan versterken als aios ouderengeneeskunde. Wij heten haar van harte welkom en ook de afgelopen maanden heeft zij zich al ingezet met o.a. de voorbereiding van het jaarplan en deze regio-avond. 

19.30-21:30 uur: Inhoudelijke gedeelte: seksualiteit en intimiteit in het verpleeghuis – door specialisten ouderengeneeskunde Evelien Dijkema en Lotje Oosterbaan.

Ieder mens is uniek en tegelijkertijd hebben we allemaal dezelfde basisbehoeften. 
De belangrijkste daarvan is de behoefte aan verbinding met andere mensen. Deze intimiteit kan emotioneel, lichamelijk en spiritueel zijn. Met geliefden en onszelf beleven we seksualiteit. 
De vervulling van behoeften op het gebied van intimiteit en seksualiteit wordt anders door verlieservaringen op het gebied van gezondheid en in de naaste omgeving. Bij mensen met dementie wordt de kwaliteit van leven negatief beïnvloedt doordat ze slechter hun behoeften op het gebied van I en S kunnen invullen. Seksueel gedrag van mensen met dementie wordt helaas vaak gezien als probleemgedrag en niet als een signaal van onvervulde behoeften. 
Gelukkig is er de laatste tijd steeds meer aandacht voor het belang van intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis. Hebben jullie dat ook? Bestaat er een visie in jullie organisatie over intimiteit en seksualiteit? 

We nemen jullie graag mee in de wondere wereld van verbinden met elkaar en de bewoner. 

Accreditatie
Wordt aangevraagd.

Kosten
Voor Verenso-leden en aios geen kosten, voor overige deelnemers vragen we een bijdrage van 10,00. Over te maken aan Verenso op NL09ABNA0488057159 ovv Verenso regio Gooi Flevoland/ 12 februari/ naam deelnemer. 


Overzicht data, onderwerp en locatie
  • 18 maart: neurologie (Gooiers Erf, Hilversum)
  • 13 mei: sociale avond - kleine ingrepen in de praktijk (Theodotion, Laren)
  • 16 september: probleemgedrag (Gooizicht, Hilversum)
  • 21 oktober: WZD/RM/IBS (Gooiers Erf)
  • 2 december: duurzaamheid (Naarderheem, Naarden)