Over Verenso

Jan Stoopprijs 2017

Dit jaar werd tijdens het najaarscongres 'Specialist ouderengeneeskunde in the lead' de Jan Stoopprijs toegekend aan aioto Paulien van Dam voor haar artikel ‘Care-Related Quality of Life of Informal Caregivers After Geriatric Rehabilitation’.

Jaarlijks zijn er 25.000-30.000 opnames op een geriatrische revalidatiezorg (GRZ) afdeling in het verpleeghuis. 60% van deze mensen gaat na revalidatie weer naar huis. Vaak krijgen ze hier dan ondersteuning van één of meerdere mantelzorgers. De zorggerelateerde kwaliteit van leven van deze mantelzorgers is tot nu toe nog maar weinig onderzocht.

Voor dit onderzoek heeft zij gekeken naar zorggerelateerde kwaliteit van leven van primaire mantelzorgers vier weken na GRZ van de zorgvrager, en geprobeerd hiermee geassocieerde determinanten van zowel mantelzorgers als hun zorgvragers duidelijk te krijgen. "Wij concludeerden dat zorggerelateerde kwaliteit van leven na geriatrische revalidatie onafhankelijk geassocieerd was met zelf gerapporteerde gezondheid, mate van gelukkig zijn en de Self-rated burden van de mantelzorger, en een (ernstig) gestoorde cognitie van de zorgvrager.  Voor de praktijk betekent dit dat we op deze manier aanknopingspunten kunnen vinden om kwetsbare mantelzorgers aan te wijzen op basis van hun eigenschappen, en hen op tijd de juiste ondersteuning te kunnen bieden in de thuissituatie.

Een opvallende andere uitkomst was dat veel mantelzorgers er niet gelukkig(er) van zouden worden als zij de zorg zouden mogen overdragen aan een zelfgekozen ander persoon. Dit is iets om rekening mee te houden als professional: niet iedereen zit te springen om hulp."

Verenso feliciteert Paulien van harte met het winnen van deze prijs.