Is de Jan Stoopprijs in 2023 voor jou?

 

JanStoop.jpg

2022 geen prijsuitreiking
Normaliter vindt tijdens een fysiek najaarscongres de prijsuitreiking plaats van de Jan Stoopprijs. Mede door het feit dat wij het fysieke congres verplaatst hebben naar het voorjaar en naar aanleiding van de reacties die na het digitale najaarscongres 2021 op gehouden presentaties gegeven zijn, hebben wij besloten om deze presentatie te verplaatsen naar het fysieke voorjaarscongres van 1 juni 2023.

Wij menen hiermee eenieder een juist podium te geven om het gedane onderzoek voor een live publiek te presenteren en kunnen zo bovendien de winnaar persoonlijk feliciteren met zijn/haar prijs.

Mochten er naar aanleiding hiervan vragen zijn, dan horen wij dat graag via info@verenso.nl


Stuur je wetenschappelijke publicatie op!

Ben jij aios ouderengeneeskunde of korter dan twee jaar geleden afgestudeerd? En heb je wetenschappelijk onderzoek verricht dat ook nog eens gepubliceerd is in een peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift? Dan maak jij misschien wel kans op de Jan Stoopprijs! Deze prijs wordt toegekend door het Interfacultair Overleg Specialisme Ouderengeneeskunde (IOSO) en wordt uitgereikt tijdens het Verenso najaarscongres. De prijs betreft een geldbedrag van € 500,-.

Criteria

De prijs wordt toegekend aan de aios of pas afgestudeerde (<2 jaar) specialist ouderengeneeskunde die:

  • wetenschappelijk onderzoek heeft verricht tijdens de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde over een voor het specialisme relevant onderwerp en
  • daarover als eerste auteur heeft gepubliceerd in een peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift (gepubliceerd of elektronische voorpublicatie) in de periode van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2023.

De inzendingen worden beoordeeld door leden van het IOSO in samenwerking met Verenso en de prijs zal worden toegekend aan de aios of specialist ouderengeneeskunde die het beste aan de beoordelingscriteria voldoet, zijnde: peer reviewed publicatie, wetenschappelijke en maatschappelijke impact, relevantie voor het specialisme ouderengeneeskunde.

Inzendingen (t.w. publicaties) kun je voor 1 maart 2023 sturen naar Judith Heidstra,  jheidstra@verenso.nl

 

Over Jan Stoop

De Jan Stoopprijs is vernoemd naar een van de pioniers van de verpleeghuisgeneeskunde: Jan Stoop (1927 – 2009). Hij heeft zich met niet-aflatende energie tot op hoge leeftijd ingezet voor de inhoudelijke ontwikkeling en de kwaliteit van de ouderenzorg en in het bijzonder van ons vakgebied.

 

2022 geen prijsuitreiking

Normaliter vindt tijdens een fysiek najaarscongres de prijsuitreiking plaats van de Jan Stoopprijs. Mede door het feit dat wij het fysieke congres verplaatst hebben naar het voorjaar en naar aanleiding van de reacties die na het digitale najaarscongres 2021 op gehouden presentaties gegeven zijn, hebben wij besloten om deze presentatie te verplaatsen naar het fysieke voorjaarscongres van 1 juni 2023.

Wij menen hiermee eenieder een juist podium te geven om het gedane onderzoek voor een live publiek te presenteren en kunnen zo bovendien de winnaar persoonlijk feliciteren met zijn/haar prijs.

Mochten er naar aanleiding hiervan vragen zijn, dan horen wij dat graag via info@verenso.nl