Kwaliteit

Becommentariëren richtlijnen

Becommentarieren-RL-oproep.jpg

Verenso wordt regelmatig gevraagd om een richtlijn of handreiking te becommentariëren of mee te werken aan een knelpuntenanalyse. Wij vragen dan ook de medewerking van specialisten ouderengeneeskunde (en die lid zijn van Verenso) om op een van onderstaande verzoeken te reageren. Klik op een van onderstaande items om het gehele bericht te lezen. 

Meer informatie via richtlijnen@verenso.nl