Veel voorkomende ziektebeelden

De specialist ouderengeneeskunde is speciaal opgeleid om patiënten met (een combinatie van) ziekten als diabetes, dementie, parkinson, osteoporose, COPD, korsakov, maar ook hartfalen, MS, hersenletsel, beroerte en psychische problemen te behandelen en te begeleiden. Daarnaast verleent hij zorg aan patiënten die moeten revalideren en is hij deskundig in terminale en palliatieve zorg.

 

Cognitieve stoornissen

Dementie komt in veel gevallen voor bij ouderen, leeftijd is dan ook de belangrijkste risico factor voor dementie. Veruit de meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Daarnaast ziet de specialist ouderengeneeskunde patienten met vasculaire dementie en de ziekte van Parkinson. De ziekte van Huntington, een erfelijke hersenaandoening, en de ziekte van Creutzveld Jakob, die ontstaat door een ontsteking van de hersenen, kunnen tevens de oorzaak van dementie zijn. 

 

Chronische ziekten

Ook patiënten met verschillende chronische ziekten komen op het pad van de specialist ouderengeneeskunde. Het gaat bijvoorbeeld om ziekten als diabetes, MS (multiple sclerose), ALS (amyotrofe laterale sclerose), osteoporose, COPD, Parkinson, maar ook hartfalen en hersenletsel. Ook jongere patiënten met dergelijke complexe aandoeningen kunnen bij de specialist ouderengeneeskunde terecht. De lijst met verschillende ziekten, van neurologische aandoeningen tot autoimmuun- en lichamelijke ziekten, geeft al aan dat dit om diverse behandel- en zorgstrategieën vraagt. Een neurologische ziekte als ALS, een combinatie van verschillende ziekten en de gevolgen van een beroerte en psychische problemen zorgen voor een breed spectrum aan patiënten waar de specialist ouderengeneeskunde in zijn dagelijkse werk mee te maken krijgt.

Revaliderende ouderen

Specialisten ouderengeneeskunde staan ouderen bij die moeten revalideren. Ook onder de revaliderende patiënten is er veel diversiteit. Zo wordt de hulp van specialisten ouderengeneeskunde zowel ingeroepen bij het herstel van patiënten die een beroerte hebben gehad als bij orthopedische patiënten met bijvoorbeeld een heupbreuk. Afhankelijk van de ernst, de complicaties en eventuele cognitieve stoornissen zal de revalidatieduur en de afloop verschillen. Revalidatie kan op een transferafdeling van een ziekenhuis, maar ook in een verpleeghuis plaatsvinden.

 

Terminale en palliatieve zorg

Naast geriatrische revalidatie, chronische ziekten en psychogeriatrie zijn specialisten ouderengeneeskunde deskundig en ervaren in de zorg voor patiënten die naar verwachting nog slechts enkele maanden of zelfs korter zullen leven. Een specialist ouderengeneeskunde kan de palliatieve of terminale zorg onder andere in een hospice verlenen.