Opleiding

Kaderopleidingen

Een specialist ouderengeneeskunde kan zich door het volgen van een kaderopleiding verder specialiseren. Deze opleidingen gaan dieper in op deelgebieden van het specialisme ouderengeneeskunde. Daarmee stijgt hun expertise uit boven het eindniveau van de driejarige beroepsopleiding tot specialist ouderengeneeskunde.
 
Er zijn vijf kaderopleidingen voor specialisten ouderengeneeskunde:


Voor kaderartsen worden internationale symposia en landelijke nascholingsbijeenkomsten georganiseerd, waarmee zij hun competenties op peil kunnen houden en hun inschrijving in het register kunnen continueren.

Links naar informatie over kaderopleidingen: