Kwaliteit

Verenso publiceert eerste richtlijnagenda

Op 13 december 2018 publiceerde Verenso haar eerste richtlijnagenda. De richtlijnagenda richt zich op medisch-inhoudelijke onderwerpen en is de komende jaren leidraad voor (multidisciplinaire) richtlijnontwikkeling in de ouderengeneeskunde.

De richtlijnagenda is tot stand gekomen door het inventariseren van het huidige aanbod van Verenso richtlijnen en medisch-inhoudelijke handreikingen en deze te beoordelen op actualiteit. Daarnaast zijn nieuwe onderwerpen geïnventariseerd. Op basis hiervan is in nauwe samenwerking met de Verenso Werkgroep Richtlijnontwikkeling (WRO) een lijst van 15 onderwerpen samengesteld die eerder ter prioritering aan de leden is voorgelegd. De resultaten van de ledenraadpleging zijn in overleg met de WRO omgezet naar de definitieve richtlijnagenda, die is geaccordeerd door het bestuur.

De richtlijnagenda is hier te vinden. Ook is er een verslag waarin wordt beschreven hoe de richtlijnagenda tot stand is gekomen.

Meer informatie: Else Poot