Kwaliteit

Medicatieoverdracht

Verenso heeft als betrokken partij van het Kennisinstituut Medisch Specialisten (KIMS) de definitieve leidraad ‘Overdracht van Medicatiegegevens in de keten’ 2017 onderschreven. De leidraad streeft ernaar beter aan te sluiten bij de praktijk.

Verenso onderschrijft de leidraad inhoudelijk maar ziet nog een knelpunt in de implementatie en de status van de leidraad bij de handhaving door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Op dit moment gelden de leidraad en de richtlijn ‘Overdracht van Medicatiegegevens in de keten’ beiden voor handhaving.

Knelpunten worden opgepakt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) omdat zij de verantwoordelijkheid voor de implementatie op zich nemen.

Aanverwante producten

 

Project implementatie richtlijn medicatieoverdracht

In 2019 is de richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten gepubliceerd. Inmiddels is een sectorbreed implementatieproject opgestart waarin de VVT-sector is vertegenwoordigd door Verenso, ActiZ en V&VN. Nictiz heeft de overall programmaleiding. Het project is gericht op het digitaliseren van het medicatieproces in de keten door het implementeren van de bijbehorende Informatiestandaard MP9 waarbij alle stappen in het medicatieproces worden meegenomen. Omdat de voltooiing van dit proces enige jaren in beslag zal nemen wordt ook gekeken naar onderdelen van het medicatieproces die in de transitiefase aandacht behoeven.

Meer informatie over het project is te vinden op de website Samen voor medicatieoverdracht.