Kwaliteit

Infectiepreventie en antibioticaresistentie

Door verkeerd en teveel gebruik van antibiotica zijn steeds meer bacteriën resistent tegen de werking ervan. Het risico daarvan is dat infectieziekten, zoals lage luchtweginfecties of urineweginfecties, moeilijker of niet meer behandeld kunnen worden. Verpleeghuizen zijn risicovolle plaatsen voor het ontstaan en verspreiden van resistente bacteriën. Bovendien verblijven in verpleeghuizen kwetsbare patiënten, die zeer vatbaar zijn voor infectieziekten en infecties door resistente bacteriën. Infectiepreventiemaatregelen en verantwoord antibioticabeleid dragen bij aan het voorkomen van infectieziektes en het beperken van antibioticaresistentie. Gegevens over antibioticagebruik en antibioticaresistentie zijn te vinden in het jaarlijkse Nethmap/MARAN rapport. De meest recente rapporten zijn via deze link te vinden.

Rol van de specialist ouderengeneeskunde in infectiepreventie en antibioticaresistentie

Specialist ouderengeneeskunde hebben een belangrijke rol bij infectiepreventie en het terugdringen van antibioticaresistentie. Ze schrijven gericht antibiotica voor en passen de juiste preventieve maatregelen toe om infecties te voorkomen. Ook motiveren zij andere zorgprofessionals, patiënten en mantelzorgers om dat ook te doen. Binnen het verpleeghuis hebben zij een voorbeeldfunctie en regierol en adviseren het bestuur over het juiste infectiepreventie-, uitbraak- en antibioticabeleid. Verantwoord antibioticabeleid kenmerkt zich door het voorschrijven van de juiste antibiotica bij de juiste diagnose in de juiste dosering en de juiste tijdsduur.

Nieuws

 Standpunten en producten

 

Vragen over dit dossier?

Neem dan contact op met:

VA001-_7.jpg
Else Poot