Over Verenso

Raad van toezicht

Sinds 1 januari 2006 werkt Verenso volgens het raad van toezicht model. De raad van toezicht van de vereniging is toezichthouder, adviseur van het bestuur en werkgever van het bestuur. De raad van toezicht bestaat sinds 2019 uit specialisten ouderengeneeskunde en externen met kennis op de dossiers belangenbehartiging, politiek en juridische zaken. De raad van toezicht kent een werkgeverscommissie en een auditcommissie. De leden van de raad van toezicht worden door de algemene ledenvergadering benoemd voor een periode van drie jaar.

Wil je contact opnemen met de leden van de raad van toezicht? Je kunt ons telefonisch bereiken op 030 - 2271910 of per e-mail via info@verenso.nl.

De raad van toezicht bestaat  per 23 november 2023 uit de volgende leden: