Over Verenso

Raad van toezicht

Sinds 1 januari 2006 werkt Verenso volgens het raad van toezicht model. De raad van toezicht van de vereniging ziet toe op de uitvoering van het beleid en stelt dit op hoofdlijnen vast. De raad van toezicht bestaat sinds 2019 uit specialisten ouderengeneeskunde en externe toezichthouders. Zij hebben een duidelijke visie op de ontwikkeling van het vakgebied en beschikken over bestuurlijke- en strategische competenties. De leden van de raad van toezicht worden door de algemene ledenvergadering benoemd.

Wilt u contact opnemen met de leden van de raad van toezicht? U kunt ons telefonisch bereiken op 030 - 2271910 of per e-mail via info@verenso.nl.
 
De raad van toezicht bestaat  per 24 november 2022 uit de volgende leden: