Over Verenso
Leden raad van toezicht

A. de Bruijn (Anna)

Voorzitter
A. de Bruijn (Anna)
Anna de Bruijn is sinds 2000 specialist ouderengeneeskunde bij Cordaan in Amsterdam. Zij werkt daar met veel plezier, afwisselend intramuraal of eerste lijn en is daarnaast medisch eindverantwoordelijk arts. Zij heeft een MBA gedaan en doet veel voor en met de Wet zorg en dwang.