Over Verenso

Verenso Beurs 2020

Ieder jaar kunnen Verenso-leden een subsidie van € 10.000 winnen voor wetenschappelijk onderzoek. Dit jaar gaat de Beurs naar dr. Eefje Sizoo, voor het opzetten van een onderzoeksproject om de medicamenteuze behandeling van geagiteerd gedrag bij patiënten met dementie, die in de praktijk wordt ingezet buiten de richtlijn, beter te onderbouwen.

 

Bestemming Beurs

Dit project is de eerste stap van een groter onderzoeksvoorstel met als doel deze praktijkervaring systematisch te onderzoeken, om zo de behandeling van geagiteerd gedrag bij patiënten met dementie beter te onderbouwen. De vraagstelling van dit deelonderzoek betreft: welke psychofarmaca worden regelmatig buiten de richtlijn voorgeschreven voor geagiteerd gedrag en waarom worden deze psychofarmaca voorgeschreven, is er in de literatuur bewijs voor werkzaamheid en is op basis hiervan tot een advies te komen?

Het project bestaat uit vier onderdelen: (a) inventariseren welke psychofarmaca regelmatig buiten de richtlijn worden voorgeschreven voor geagiteerd gedrag (b) focusgroepen en interviews met experts naar redenen waarom voor deze psychofarmaca gekozen wordt, (c) aanvullend literatuuronderzoek naar het beschikbare wetenschappelijk bewijs voor deze psychofarmaca en (d) een expertmeeting om op basis van a tot en met c tot een advies te komen voor gebruik in de praktijk en een advies van welke middelen de effectiviteit nader onderzocht moet worden.  

Na het onderzoek wil men inzicht in psychofarmaca hebben verkregen die in de praktijk vaak buiten de richtlijn worden voorgeschreven voor geagiteerd gedrag en motieven om voor deze psychofarmaca te kiezen. Deze gegevens zullen worden verwerkt in een (inter)nationale publicatie.