Algemeen

Het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde (TvO) staat open voor bijdragen van iedereen die betrokken is bij zorg, onderwijs en onderzoek ten behoeve van de ouderenzorg in de gehele breedte.

Het tijdschrift verschijnt niet meer in een papieren versie, maar alleen in digitale vorm. Het digitale tijdschrift voldoet hiermee aan de moderne standaarden en kan gebruik  maken van de extra mogelijkheden van beeld en geluid die de digitale wereld te bieden heeft. Net als de overige producten van Verenso wordt het tijdschrift op het openbare gedeelte van de website geplaatst. Het is hiermee toegankelijk voor iedereen die in het tijdschrift geïnteresseerd is.

Heeft u een mooie bijdrage voor het tijdschrift, dan wordt u  door de redactie van harte uitgenodigd om kopij aan te leveren via redactie@verenso.nl.

Note: wij plaatsen geen advertenties of vacatures in ons tijdschrift.

Verschijningsdata 2024

  • TvO 3 - verschijnt rond 26 juni - congreseditie
  • TvO 4 - verschijnt rond 20 november - congreseditie (thema n.t.b.)

Inleverdatum kopij
Hieronder tref je de data aan waarop de definitief goedgekeurde kopij door de redactie bij het redactiesecretariaat ontvangen dient te zijn. M.b.t. het aanleveren van kopij; hou hierbij rekening met een doorlooptijd van ca. 6 weken.

  • TvO 3 - 30 mei
  • TvO 4 - 31 oktober

Vragen? Stuur dan een e-mail naar redactie@verenso.nl.

Inzenden

Het inzenden van een manuscript impliceert dat:

  • u het volledige auteursrecht aan het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde overdraagt (bij afwijzing komen de rechten aan u);
  • het manuscript niet tegelijk aan een ander tijdschrift is aangeboden, elders is geaccepteerd voor publicatie of reeds is gepubliceerd;
  • u ermee akkoord gaat dat de redactie het manuscript geanonimiseerd aan adviseurs voorlegt;
  • de met name genoemde personen die aan het artikel hebben bijgedragen akkoord gaan met vermelding van hun naam;
  • de betrokkenen toestemming hebben gegeven voor het publiceren van foto's waarop een persoon herkenbaar is.

Klik hier voor de richtlijnen voor het inzenden van manuscripten. Houdt u rekening  mee dat het redactieproces ca. 8-10 weken in beslag neemt.