Kwaliteit

Accreditatie, visitatie en EIF

Accreditatie en herregistratie vormt een belangrijk onderdeel van het kwaliteitssysteem van specialisten ouderengeneeskunde. Herregistratie-eisen zijn onder andere dat de specialist ouderengeneeskunde binnen vijf jaar deelneemt aan kwaliteitsvisitatie en een minimaal aantal uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering volgt op basis van criteria uit de KNMG-brede accreditatieregelgeving.

Via de verschillende tabbladen vindt u meer informatie over de regelgeving rondom accreditatie en herregistratie van specialisten ouderengeneeskunde.