Kwaliteit

Kaderartsen specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn

Werkzaamheden

De kaderartsen zijn expert binnen het betreffende aandachtsgebied. Een kaderarts kan op verschillende manieren zijn expertise inzetten:

  • Optreden als consulent voor specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten en medisch specialisten met gerichte adviezen over vragen bij de behandeling van individuele patiënten en rond de organisatie van diagnostiek en zorg op het gebied van de subspecialisatie. Dit kan op verschillende manieren: telefonisch of mondeling advies aan consultatievrager, advies na visite aan patiënt of door deelname aan een MDO van ziekenhuisteams. 
  • Ontwikkelen en/of geven van wetenschappelijk onderbouwde deskundigheidsbevordering aan collega-artsen, andere behandelaars en verzorgenden.
  • Deelname aan (beleids-)commissies, (regionale) verbeterprojecten en werkgroepen met als doel het verbeteren van de kwaliteit van het betreffende aandachtsgebied.
  • Bijdragen aan de ontwikkeling van evidence based richtlijnen binnen het subspecialisme.
  • (Deelname aan) wetenschappelijk onderzoek en schrijven van artikelen op het betreffende aandachtsgebied.

 Zoekt u een kaderarts? In het overzicht 'zoek een specialist - kaderartsen' vindt u alle bij Verenso geregistreerde kaderartsen.