Opleiding

"Wetenschappelijk onderzoek is essentieel voor ons vak”

LottvdStap.jpg

 

Lotte van der Stap
Derdejaars aios ouderengeneeskunde bij Gerion

 

Stageopdracht…

 “ …inzicht krijgen in hoe aios en specialisten ouderengeneeskunde geactiveerd en gefaciliteerd kunnen worden om wetenschappelijk onderzoek te (blijven) doen. Ik zette een vragenlijst uit en hield interviews met leden.”

Ervaarde dat…

“… de stageopdracht geen stage voor de bühne was. Mijn onderzoek draagt bij aan de verdere academisering van ons specialisme. Daarnaast kwam dit onderzoek op het juiste moment; ik mocht een presentatie over de uitkomsten van mijn onderzoek geven tijdens een invitational conference academisering en kon daarmee het belang van het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek extra kracht geven. Daarnaast zal er in de november-editie van het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde een artikel over de uitkomsten van mijn onderzoek verschijnen.’’

Verrast door…

 “…het werk wat er voor de leden door het bureau wordt verzet! Je wordt er als stagiair met open armen ontvangen, er heerst een open cultuur. Iedereen is bereid je te helpen, je bent een van hen. Je leert veel van een beleidsstage, maar je draagt ook echt een steentje bij aan de vereniging.”

 

Ook interesse in een beleidsstage bij Verenso? Check de vacature.