Medische verklaringen

 
Wilsbekwaamheidsonderzoek en medische verklaringen

Verenso heeft met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) de afspraak gemaakt dat niet alleen indicerend artsen maar ook specialisten ouderengeneeskunde wilsbekwaamheidsonderzoek voor notarissen kunnen verrichten. Om dit concreet mogelijk te maken en het contact te vergemakkelijken, heeft Verenso een lijst van beschikbare specialisten ouderengeneeskunde opgesteld.

Indien u als specialist ouderengeneeskunde ervaring heeft met het doen van wilsbekwaamheidsonderzoek en het afgeven van medische verklaringen voor notarissen of ten behoeve van rechtbanken, dan adviseren wij u hierbij uw contactgegevens door te geven aan Verenso (info@verenso.nl). Deze gegevens worden vervolgens op deze pagina van de Verenso-website gepubliceerd, zodat deze door notarissen te raadplegen zijn als zij op zoek zijn naar een specialist ouderengeneeskunde die hen kan ondersteunen.

Hieronder vindt u de contactgegevens van de indicerend artsen. U kunt zoeken op naam en regio. Klik op de naam van de arts voor de contactgegevens. U krijgt dan zijn/haar gegevens te zien en u kunt de arts direct benaderen.

Klik hier voor meer informatie.

Verenso is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die verband houdt met het gebruik of informatie die via dit overzicht verkregen is. Het is voor Verenso onmogelijk om alle informatie te controleren op juistheid, volledigheid en actualiteit. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie die via dit overzicht wordt uitgewisseld.