Kwaliteit

Richtlijn Pijn bij gevorderde COPD en Hartfalen

2020 - De richtlijn ‘Pijn bij patiënten met gevorderde stadia van COPD of hartfalen’ is een geheel nieuwe richtlijn. Deze richtlijn is grotendeels evidence-based en geschreven door gemandateerde leden namens beroeps-, wetenschappelijke- en patiëntenverenigingen. De inhoud van de richtlijn is afgestemd met het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. 

De richtlijn is beschikbaar op Pallialine en in de Richtlijnendatabase van de FMS, en in de app PalliArts. Een samenvattingskaartje is te bestellen of te downloaden via de webshop van IKNL. Informatie voor patiënten is te vinden op www.kanker.nl en www.ongeneeslijk.nl.

 

Eigenaar: NVA
Participant namens Verenso: Mark Martens, specialist ouderengeneeskunde