Kwaliteit

Angst in de palliatieve fase

2022 - Op 23 november 2022 is de richtlijn Angst in de palliatieve fase (IKNL) gepubliceerd. Omdat angst in de palliatieve fase relatief vaak voorkomt en er nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn, werd de richtlijn herzien. 

Angst in de palliatieve fase is meestal geen angststoornis, maar een symptoom, dat uiteenlopende uitingsvormen en dimensies kan hebben. Vaak is angst verweven en overlappend met andere symptomen die het gevolg zijn van de lichamelijke aandoening. Alle zorgverleners hebben een belangrijke rol bij vaststellen en het aanbieden van interventies om angst te verminderen. De herziene richtlijn Angst bevat informatie over angst in de palliatieve fase, de mogelijke oorzaken, diagnostiek, behandeling en het biedt handvatten voor hoe ermee om te gaan.

Eigenaar: IKNL
Participant namens Verenso: Marie-José Gijsberts, specialist ouderengeneeskunde