Kwaliteit

Zorgstandaard Chronische Pijn 

2018 - De Zorgstandaard Chronische Pijn beschrijft:

  • de ideale organisatie van de zorgketen en organisatorische randvoorwaarde
  • diagnostiek en behandeling
  • aspecten van chronische pijn in relatie zelfmanagement, arbeid en palliatieve zorg

Bij de ontwikkeling van de zorgstandaard zijn verschillende disciplines en organisaties betrokken geweest. De tekst is voorgelegd aan organisaties van zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars. Verenso heeft wel ingestemd met de zorgstandaard, maar niet met de kwaliteitsindicator.


Eigenaar:  Dutch Pain Society (DPS) i.s.m. het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem (SWP)
Participanten namens Verenso: Inge van Mansom tot december 2012, daarna Annelore van Dalen