Kwaliteit

Traumatisch Hersenletsel, zorgstandaard

2017 - De zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel (THL) beschrijft wat de persoon met THL en zijn naasten aan zorg mogen verwachten vanaf het moment dat er sprake is van THL. Het is een beschrijving van hoe het zou moeten zijn op basis van de huidige good practices in Nederland, onderschreven door professionals uit alle betrokken disciplines. Het is zorg die vanuit professioneel oogpunt in principe geleverd kan worden, mits de randvoorwaarden in voldoende mate aanwezig zijn.

De zorgstandaard beschrijft het ‘wat’. Het ‘wie en hoe’ wordt uitgewerkt in regionale zorgprogramma’s. Deze zorgstandaard is een kwaliteitsstandaard en heeft uitdrukkelijk niet de bedoeling de zorg voor mensen met THL te uniformeren. Zorg is altijd individueel maatwerk ten behoeve van een optimale kwaliteit van leven en eigen regie van de persoon zelf en/of diens omgeving. 

Eigenaar:  Hersenstichting
Participant namens Verenso: Jan Lavrijsen