Kwaliteit

Richtlijn Diabetes bij ouderen (NIV)

2018 - Op initiatief van de NIV is door het KIMS (Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten) de richtlijn Diabetes Mellitus type 2 bij ouderen gepubliceerd. Deze richtlijn is tevens geautoriseerd door de NHG, NVKG en Verenso. In deze richtlijn komen vijf thema’s aan de orde, te weten:

  1. De behandelvoorkeuren van ouderen en hoe die te verhelderen
  2. Cardiovasculair risicimanagement
  3. Glykemische behandeling
  4. Screening op geriatrische syndromen
  5. Organisatie van zorg

Een van de belangrijkste bronnen waarop de richtlijnwerkgroep zich heeft gebaseerd ten aanzien van een aantal van deze thema’s was de Verenso richtlijn Diabetes Mellitus bij kwetsbare ouderen (2011) die, ondanks dat deze al weer een aantal jaren oud is, in de essentie nog steeds actueel is. Ook in deze richtlijn wordt grote terughoudendheid aangeraden als het gaat om CVRM, strikte glykemische regulatie en de toepassing van nieuwere middelen . Een ander belangrijk punt is dat wordt aanbevolen, dus ook in de tweede lijn, om te screenen op geriatrische syndromen, waarbij cognitieve stoornissen, depressie en vallen met name worden genoemd.

Met deze richtlijn komen de aanbevelingen ten aanzien van (kwetsbare) ouderen vanuit de huisartsen, internisten, klinisch geriaters en specialisten ouderengeneeskunde meer dan ooit in elkaars verlengde te liggen.

Eigenaar: NIV
Participant namens Verenso: Henk de Jong