Kwaliteit

Richtlijn Zelfmanagementondersteuning

 

2023 - Zelfmanagementondersteuning is alle ondersteuning die een cliënt krijgt om met de gevolgen van een aandoening, ziekte of beperking om te kunnen gaan. De SKILZ richtlijn Zelfmanagementondersteuning is gebaseerd op de recente inzichten uit de wetenschap en op ervaringen uit het werkveld (best practices). De richtlijn speelt in op de behoefte van zorgprofessionals om zelfmanagementondersteuning beter vorm te geven. 

De richtlijn Zelfmanagementondersteuning gaat in op een aantal onderwerpen: 

  • De meerwaarde van zelfmanagementondersteuning voor cliënten.
  • Ondersteunende interventies voor zorgprofessionals. 
  • Samenwerking tussen cliënten, naasten en zorgverleners (de zorgdriehoek).
  • Gesprekshulpmiddelen bij evaluatie van zelfmanagementondersteuning.
  • Organisatie van zelfmanagementondersteuning binnen zorgorganisaties. 

Richtlijn Zelfmanagementondersteuning

Participant namens Verenso: Yvonne Reimerink, specialist ouderengeneeskunde