Kwaliteit

Zorgstandaard Dementie


2020 - De zorgstandaard Dementie is bedoeld voor zorgprofessionals en beschrijft wat goede dementiezorg en -ondersteuning is vanuit het perspectief van de personen met dementie en hun mantelzorgers. De zorgstandaard doet geen vakinhoudelijke aanbevelingen ter ondersteuning van (para)medische of andere zorginhoudelijke besluitvorming over het wat en hoe van de zorg. Dat is voorbehouden aan de richtlijnen van afzonderlijke beroepsgroepen en deelsectoren in het totale dementieveld. Zie elders in deze richtlijndatabase de vakinhoudelijke richtlijnen dementie voor de specialist ouderengeneeskunde.

Deze zorgstandaard bestrijkt alle domeinen van wonen, welzijn, zorg en behandeling en richt zich op het hele continuüm van persoonsgerichte en integrale zorg aan personen met dementie én hun mantelzorgers. Uitgangspunt is dat de zorg op de juiste plek, op het juiste moment, door de juiste persoon, doelmatig en in goede samenhang wordt verleend. Doel is dat de méns met dementie zolang mogelijk in regie blijft, met respect en gezamenlijke besluitvorming voor de eigen wensen en behoeften van de unieke persoon, ook bij gevorderde dementie en comorbiditeit. De zorgstandaard is de leidraad voor regionale integrale netwerk- of ketenzorg in aansluiting op de wensen en behoeften van personen met dementie en hun mantelzorgers.

  • Zorgstandaard Dementie
  • Eigenaar: Vilans
  • Participant namens Verenso: specialisten ouderengeneeskunde Amnon Weinberg en Serge Roufs