Kwaliteit

Neus-maagsonde (richtlijn en addendum)

2017 - Herziene versie van de landelijke multidisciplinaire richtlijn Neus-maagsonde uit  2011.
Aanleiding voor de herziening vormden vragen uit de praktijk over de aanbevelingen in de richtlijn. Op basis van nieuw literatuuronderzoek is de richtlijn op onderdelen herzien. Overige delen van de richtlijn zijn door de expertgroep gescreend op actualiteit. Hieruit is gebleken dat de overige onderdelen van de richtlijn nog voldeden.

Eigenaar: V&VN
Participant namens Verenso: Anna Bruijn

 

Addendum Neus-maagsonde

2019 - Naar aanleiding van het publiceren van de richtlijn in 2011 heeft Verenso een addendum gepubliceerd. In 2019 heeft de Werkgroep Richtlijnontwikkeling (WRO) van Verenso zich opnieuw gebogen over de vraag of dit addendum nog actueel is.  Alhoewel de huidige richtlijn Neusmaagsonde aandacht besteed aan de bijzondere situatie van de kwetsbare oudere bij het insturen voor een X-thorax is de WRO van mening dat het addendum hierover meer duidelijk biedt en ook meer achtergrondinformatie geeft. Het doel van dit addendum is om de specialist ouderengeneeskunde handvatten te bieden voor het handelen in die situaties waarin de richtlijn het maken van een röntgenfoto adviseert, namelijk als een bed-side methode onvoldoende duidelijkheid biedt over de ligging van de neusmaagsonde, én er tegelijkertijd omstandigheden zijn die het maken van een röntgenfoto minder wenselijk maken. Het addendum is aangepast zodat deze aansluit bij de huidige richtlijn uit 2017.

Eigenaar: Verenso