Kwaliteit

Richtlijn Slikproblemen

 

2023- De SKILZ-richtlijn Slikproblemen is gepubliceerd. Bij slikproblemen kan eten of drinken niet goed doorgeslikt worden. Deze problemen kunnen ontstaan vanaf het moment dat het eten naar de mond wordt gebracht tot na het doorslikken van het eten. Slikproblemen worden regelmatig te laat als slikprobleem gezien, omdat verslikken vaak als ‘normaal’ wordt beschouwd. Ook symptomen als gewichtsverlies en hoesten worden niet als signaal van slikproblemen herkend. Bovendien kunnen cliënten die langdurige zorg ontvangen hun slikprobleem niet altijd zelf herkennen en/of aangeven.

Omdat slikproblemen vaak niet tijdig onderkend worden, is het belangrijk dat alle zorgverleners weten wanneer zij een deskundig zorgverlener, zoals een logopedist, moeten inschakelen zodat een slikprobleem tijdig behandeld kan worden. De zorg voor cliënten in de langdurige zorg is vaak specifiek en complex. Voor deze groep cliënten was geen specifieke richtlijn voor slikproblemen beschikbaar. Met de komst van deze SKILZ-richtlijn wordt nu ingespeeld op de behoefte aan praktische handvatten voor zorgprofessionals in de langdurige zorg om slikproblemen sneller te herkennen en diagnostiek en behandeling vorm te geven in samenwerking met cliënt en naasten. De richtlijn biedt daarvoor een stappenplan om tot een gezamenlijke beslissing te kunnen komen.

De SKILZ-richtlijn Slikproblemen gaat in op de volgende onderwerpen:

  • Herkennen van slikproblemen
  • Risico-inventarisatie van slikproblemen
  • Diagnostiek van slikproblemen
  • Evalueren van slikproblemen
  • Omgaan met wensen en voorkeuren van cliënten
  • Ondersteunen van naasten
  • Organisatie van zorg

Specifiek voor de richtlijn Slikproblemen is het ontwikkelde stappenplan voor het maken van een gezamenlijk besluit door zorgprofessional en cliënt voor behandeling van slikproblemen. Hiermee kunnen transparante afwegingen worden gemaakt tussen kwaliteit van leven en veiligheid voor cliënten, zorgverleners en naasten.

Eigenaar: SKILZ
Participant namens Verenso:  Jan van der Waaij, specialist ouderengeneeskunde