Kwaliteit

Richtlijn Diabetes

- richtlijn in herziening -


2011- Met de richtlijn ‘Verantwoorde diabeteszorg bij kwetsbare ouderen in thuissituatie, verzorgings- en verpleeghuizen’ verwachten we de diabeteszorg bij kwetsbare ouderen te verbeteren die thuis of in een verzorgings- of verpleeghuis wonen.
 
Verantwoorde diabeteszorg bij kwetsbare ouderen

Ook diabetes komt vaak voor bij kwetsbare ouderen die thuis, in een verzorgings- of verpleeghuis wonen. De richtlijn onderbouwt waarom de behandeling van diabetes bij kwetsbare ouderen om een andere aanpak vraagt dan bij volwassenen. Zo is met name de levensverwachting bepalend voor het medisch beleid waardoor soepeler streefwaarden voor systolische bloeddruk en HbA1c worden aanbevolen. De richtlijn geeft adviezen over aangepaste diabetesmedicatie ook voor de palliatieve en terminale fase. Afwijkende symptomen van hypo- en hyperglykemie, specifieke geriatrische syndromen en veel voorkomende complicaties van diabetes vergen ook een ander beleid. Een goede diabeteseducatie aan patient en naaste is daarom van belang.

De richtlijn bestaat uit de volgende delen:

Eigenaar: Verenso
Participanten namens Verenso: Hylke Groen, Laura Joosen, Henk de Jong, Martin van Leen